Vergelijk aanbiedingen

Veelgestelde vragen

De overeenkomst met Van Dommelen Vastgoed wordt afgesloten voor de duur van 6 maanden. Deze termijn verstrijkt vanzelf en kan niet stilzwijgend verlengd worden.

Van Dommelen Vastgoed werkt met een vast commissiebedrag, te berekenen op de verkoopprijs van het onroerend goed. Deze commissie bedraagt 3,63% BTW inclusief en bedraagt 3,00% BTW exclusief.

Van Dommelen Vastgoed werkt op basis van no cure no pay. Indien er geen verkoop tot stand gekomen is, betaalt u geen commissie. Administratieve kosten die werden gemaakt voor aanvraag van attesten worden steeds in rekening gebracht indien er geen verkoop tot stand komt. Het exacte bedrag wordt steeds voorafgaand aan de ondertekening van de opdracht schriftelijk vastgelegd. Deze attesten worden eigendom van de eigenaar van het onroerend goed, weliswaar na betaling hiervan. Hij of zij kan deze attesten verder aanwenden in het vervolg van zijn verkoopsprocedure en dient dan geen tweede keer deze kosten te maken bij de notaris, een andere makelaar of wanneer hij of zij zelf wenst te verkopen. Het bezitten van deze attesten voor aanvang van publicatie van de verkoop van elk onroerend goed vormt tevens een verplichting, ook voor de particuliere verkoper.

Maandelijks ontvangt u een overzicht van de potentiële kopers met wie er contact is geweest inzake de verkoop van uw onroerend goed, evenals een korte omschrijving van de inhoud van dit contact. Uiteraard contacteren wij u onmiddellijk bij ieder bod en staan u in raad en daad bij in advies hoe we hierop best reageren.